Home TIN TỨC Mã bưu điện, bưu chính Postal code/Zip code quận Tân Bình – TPHCM

Mã bưu điện, bưu chính Postal code/Zip code quận Tân Bình – TPHCM

0
Mã bưu điện, bưu chính Postal code/Zip code quận Tân Bình – TPHCM
Mã bưu điện, bưu chính Postal code/Zip code quận Tân Bình - TPHCM

1. Mã bưu điện quận Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh

Mã bưu điện quận Tân Bình – Thành Phố Hồ Chí Minh: 72100
Thông tin thêm mà bạn cần biết:
Bưu Cục Trung tâm quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72100
2 Quận ủy quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72101
3 Hội đồng nhân dân quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72102
4 Ủy ban nhân dân quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72104
6 Phường 4 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72106
7 Phường 1 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72107
8 Phường 2 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72108
9 Phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72109
10 Phường 13 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72110
11 Phường 12 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72111
12 Phường 14 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72112
13 Phường 11 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72113
14 Phường 10 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72114
15 Phường 9 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72115
16 Phường 8 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72116
17 Phường 6 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72117
18 Phường 7 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72118
19 Phường 5 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72119
20 Phường 3 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72120
21 Bưu Cục Phát Tân Bình quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72150
22 Bưu Cục Phạm Văn Hai quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72151
23 Bưu Cục Tân Sơn Nhất quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72152
24 Bưu Cục Bà Queo quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72153
25 Bưu Cục Bàu Cát quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72154
26 Bưu Cục Hoàng Hoa Thám quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72155
27 Bưu Cục Bàu Cát quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72156
28 Bưu Cục Ly Thường Kiệt quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72157
29 Bưu Cục Bảy Hiền quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72158
30 Bưu Cục Chí Hòa quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh 72159

2. Cách áp dụng số ZIP cho phong bì, sản phẩm bưu chính, ấn phẩm và các tài liệu liên quan

  • Trên bưu phẩm (phong bì, bưu kiện và gói), hoặc trên các ấn phẩm, giấy tờ liên quan đến những thứ đó, người sử dụng dịch vụ bưu chính (người gửi và người nhận), phải hiển thị rõ ràng địa chỉ
  • Mã bưu chính được ghi tiếp theo sau là tỉnh / thành phố và ít nhất phải cách 1 đoạn sau tỉnh / thành phố, là một thành phần quan trọng trong địa chỉ của người sử dụng dịch vụ bưu chính (người gửi và người nhận)
  • Mã ZIP phải chính xác, dễ đọc và được in hoặc viết tay
  • Đối với các sản phẩm bưu gửi có hộp riêng ghi mã bưu chính ở địa chỉ người gửi và người nhận thì mã bưu gửi phải được thể hiện chính xác, mỗi hộp chỉ có một chữ số và các chữ số phải được gõ rõ ràng, dễ đọc, không bị trùng, bôi xóa, gạch bỏ

3. Hỏi đáp nhanh về mã bưu điện Quận Tân Bình TPHCM

Mã bưu chính quận Tân Bình là bao nhiêu?

Mã bưu điện của các phường ở Quận Tân Bình là bao nhiêu?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here