Home Xe Tải Bảng giá xe tải Hyundai cập nhật mới nhất

Bảng giá xe tải Hyundai cập nhật mới nhất

0
Bảng giá xe tải Hyundai cập nhật mới nhất
giá xe tải hyundai

Bảng giá xe tải Hyundai cập nhật mới nhất hiện nay

1. Giá xe tải Hyundai Porter H150

 • Giá xe tải Hyundai Porter 1.49 tấn thùng kín: 396.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai Porter 1.5 tấn thùng bạt: 394.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai Porter 1t49 thùng bảo ôn: 486.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai Porter 1t5 thùng lửng: 386.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai New Porter H150 1T1 thùng kín bửng nâng: 436.000.000 VNĐ
Xe tải Hyundai Porter
Xe tải Hyundai Porter

2. Giá xe tải Hyundai New Mighty N250

Xe tải Hyundai New Mighty N250
Xe tải Hyundai New Mighty N250

3. Giá xe tải Hyundai N250SL

 • Giá xe tải Hyundai New Mighty N250SL 2.4T thùng bạt: 521.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai New Mighty N250SL 2.4T thùng kín: 531.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai New Mighty N250SL 2.4T thùng bảo ôn: 556.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai New Mighty N250SL 2.4T thùng lửng: 511.000.000 VNĐ

4. Giá xe tải Hyundai New Mighty 75S

Xe tải Hyundai New Mighty 75S
Xe tải Hyundai New Mighty 75S

5. Giá xe tải Hyundai New Mighty 110S

 • Giá xe tải Hyundai 7 tấn New Mighty 110S thùng bạt: 706.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai 7.2 tấn New Mighty 110S thùng lửng: 701.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai 6.9 tấn New Mighty 110S thùng kín: 706.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai 6.8 tấn New Mighty 110S thùng bảo ôn: 876.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai 6.7 tấn New Mighty 110S thùng bạt bửng nâng: 761.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải chở gia súc 5.9 tấn Hyundai New Mighty 110S: 881.000.000 VNĐ
Xe tải Hyundai New Mighty 110S
Xe tải Hyundai New Mighty 110S

6. Giá xe tải Hyundai HD110XL

7. Giá xe tải Hyundai HD99

 • Giá xe tải Hyundai HD99 6T3 thùng kín: 701.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai HD99 6T7 thùng lửng: 676.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai HD99 6 tấn thùng bảo ôn: 796.000.000VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai HD99 6.5 tấn thùng đông lạnh: 931.000.000VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai 5 tấn HD99 chở gia cầm: 771.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai 5.5 tấn HD99 chở gia súc: 871.000.000 VNĐ
Xe tải Hyundai HD99
Xe tải Hyundai HD99

8. Giá xe tải Hyundai HD700

Xe tải Hyundai HD700
Xe tải Hyundai HD700

9. Giá xe tải Hyundai HD800

 • Giá xe tải Hyundai HD800 8 tấn thùng kín: 726.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai HD800 7.8 tấn thùng bảo ôn: 871.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai HD800 8 tấn thùng lửng: 706.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai HD800 8 tấn thùng bạt: 726.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai HD800 7.6 tấn thùng đông lạnh: 936.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai 7 tấn HD800 chở gia cầm: 796.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai HD800 nâng đầu chở máy công trình: 926.000.000 VNĐ
Xe tải Hyundai HD800
Xe tải Hyundai HD800

10. Giá xe tải Hyundai HD210

Xe tải Hyundai HD210 thùng kín
Xe tải Hyundai HD210 thùng kín

11. Giá xe tải Hyundai HD320

 • Giá xe tải Hyundai HD320 17.8 tấn thùng lửng: 2.361.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai HD320 17 tấn thùng kín: 2.426.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai HD320 18 tấn thùng bạt: 2.416.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai HD320 17T6 thùng mui bạt Euro 4: 2.416.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai HD230 17T25 thùng lửng: 2.389.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai 15 tấn 4 chân HD320 chở gia súc: 2.611.000.000 VNĐ
 • Giá xe tải Hyundai 4 chân HD320 nâng đầu chở máy chuyên dùng: 2.691.000.000 VNĐ
Xe tải Hyundai HD320
Xe tải Hyundai HD320

12. Giá xe tải Hyundai HD360

13. Xe cẩu Hyundai

Xe tải Hyundai gắn cẩu Unic

 • Xe cẩu Hyundai HD250 12T có gắn cẩu Unic URV553: 2.681.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD210 12T có gắn cẩu Unic URV554: 2.026.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD700 5.7T có gắn cẩu Unic URV344: 1.151.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD210 12T có gắn cẩu Unic URV504: 2.011.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD120S 6T có gắn cẩu Unic URV343: 1.191.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD320 16T có gắn cẩu Unic URV554: 2.951.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD210 13T có gắn cẩu Unic URV344: 1.901.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD700 5.8T có gắn cẩu Unic URV343: 1.141.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD210 10T có gắn cẩu Unic URV805: 2.281.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD800 7T có gắn cẩu Unic URV344: 1.156.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD210 11T có gắn cẩu Unic URV546: 2.051.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD360 16T có gắn cẩu Unic URV805: 2.331.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD72 2T có gắn cẩu Unic URV344: 1.071.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD210 11.5T có gắn cẩu Unic URV555: 2.046.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD360 17T có gắn cẩu Unic URV554: 2.911.000.000 VNĐ
 • Xe tải Hyundai HD99 5T có gắn cẩu Unic URV343: 1.161.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD120SL 7T có gắn cẩu Unic URV340: 1.339.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD99 5t5 có gắn cẩu Unic URV344: 1.171.000.000 VNĐ
Xe tải cẩu Hyundai HD210
Xe tải cẩu Hyundai HD210 gắn cẩu Unic

Xe tải Hyundai gắn cẩu Soosan

Xe tải Hyundai gắn cẩu Soosan
Xe tải Hyundai gắn cẩu Soosan

Xe tải Hyundai gắn cẩu Atom

 • Xe cẩu Hyundai HD320 11T gắn cẩu Atom 1205: 3.476.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD320 11T gắn cẩu Atom 1405: 3.551.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD360 14T gắn cẩu Atom 1205: 3.481.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD320 12T gắn cẩu Atom 1205: 3.499.000.000 VNĐ
Xe tải Hyundai gắn cẩu Atom
Xe tải Hyundai gắn cẩu Atom

Xe tải Hyundai gắn cẩu Kanglim

Xe tải Hyundai gắn cẩu Kanglim
Xe tải Hyundai gắn cẩu Kanglim

Xe tải Hyundai gắn cẩu HKTC

 • Xe cẩu Hyundai HD320 12T gắn cẩu HKTC HLC-10015S: 2.376.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD360 14.2T gắn cẩu HKTC HLC-10015S: 3.516.000.000 VNĐ
 • Xe cẩu Hyundai HD210 12T gắn cẩu HKTC HLC-3014M: 1.861.000.000 VNĐ
Xe tải Hyundai gắn cẩu HKTC
Xe tải Hyundai gắn cẩu HKTC

Xe tải Hyundai gắn cẩu Palfinger

Xe tải Hyundai gắn cẩu CSS300

 • Xe cẩu Hyundai HD320 11T gắn cẩu CSS300 12 tấn 4 khúc: 3.471.000.000 VNĐ

14. Xe đầu kéo Hyundai

Xe đầu kéo Hyundai HD700
Xe đầu kéo Hyundai HD700

15. Xe ben Hyundai

 • Giá xe ben Hyundai 6t6 HD700 Đồng Vàng: 816.000.000 VNĐ
 • Giá xe ben Hyundai 1.95 tấn New Mighty N250: 546.000.000 VNĐ
 • Giá xe ben Hyundai 7 tấn New Mighty 2017: 826.000.000 VNĐ
 • Giá xe ben Hyundai 1.75 tấn HD65 2 khối: 736.000.000 VNĐ
 • Giá xe ben Hyundai H150 1.25 tấn New Porter : 446.000.000 VNĐ
 • Giá xe ben Hyundai 15 tấn HD270 10 khối: 2.171.000.000 VNĐ
 • Giá xe ben Hyundai Xceint 12 tấn nhập khẩu: 1.991.000.000 VNĐ
 • Giá xe ben Đô Thành IZ65S 1.95 tấn 2.5 khối: đang cập nhật
 • Giá xe ben Hyundai 3.5 tấn New Mighty 75S: 761.000.000 VNĐ
 • Giá xe ben Đô Thành 5 tấn Mighty HD88: đang cập nhật
 • Giá xe ben Hyundai 6T2 New Mighty 110S: 800.000.000 VNĐ
 • Giá xe ben Hyundai 6 tấn 5 khối HD99: 816.000.000 VNĐ
Xe ben Hyundai HD65
Xe ben Hyundai HD65

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here